Lista kandidatov za občinski svet Občine Maribor

19

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. ALEKSANDRA SAGADIN
 2. RUDI SPRUK
 3. JUSTINA VARŽIČ
 4. MITJA ŠOSTERIČ
 5. DUŠANA MAKOVŠEK
 6. LUKA ŠPOLJAR
 7. KATJA BOGOVIČ
 8. EMIL BOTIĆ
 9. SIMONA KOLBL
 10. IGOR STAJNKO
 11. TINA SMONKAR
 12. MILKO VIDOVIČ
 13. KARINA BIZJAK
 14. MARKO LAH
 15. BRIGITA BLAŽIČ
 16. MARKO KAMENJEV
 17. IVICA FIDAN
 18. MARJAN ZIDARIČ
 19. MARJANCA MENARD
 20. ALEN ŠETAR
 21. SABINA LONČAR
 22. PETER BIZJAK
 23. NASTJA KREPEK
 24. IZTOK KREPEK
 25. DRAGANA MENARD
 26. SREČKO KOCBEK
 27. MAJDA FINŽGAR
 28. TIMOTEJ VIDOVIČ
 29. JOŽICA VIDOVIČ
 30. BOJAN BIZJAK
 31. TADEJA DOKL
 32. MATEJ TKAUČIČ
 33. ALENKA MAČEK
 34. ZVONKO MENARD
 35. ANJA ŠOSTERIČ
 36. ALEKSANDER KOPČIČ
 37. MARIJA BLAŽIČ
 38. MIRZA SARAJLIĆ
 39. IRENA ŠAVLI
 40. MARIJA FOŠNJAR
 41. POLONCA JAUŠNIK
 42. ANTUN FOŠNJAR
 43. IRENA GAJSER
 44. HELENA FOŠNJAR
 45. DANICA SAFRAN

Program LMŠ Maribor 2018-2022

V skladu s smernicami – sodelovanje, red in razvoj, ki so glavno vodilo našega programa in so za Mariborsko občino bistvene, smo naš program razdelili na dva dela. Prvi del zajema glavne projekte, ki so v mestu nujni in se bodo v naslednjih štirih letih morali izvajati. Drugi del programa pa je nastal v posvetovanju z našimi člani in zainteresiranimi občani Mestne občine Maribor. Poleg proaktivnega pristopa k izvedbi programskih točk pa lista LMŠ Maribor obljublja predvsem transparentno in trdo delo ter prizadevanje za dobrobit slehernega občana in Mestne občine Maribor.

 Prvi del programa:

 • Zavzemanje za decentralizacijo javne uprave in ustanovitev pokrajin v Republiki Sloveniji.
 • Trženje Maribora kot »mesta vina in žoge«.
 • Izboljšanje sodelovanja med vlado RS in MOM.
 • Prevetritev prometne problematike in prenovitev cestne infrastrukture (celovita rešitev problematike Koroške ceste in Lenta, Streliške ceste ter številnih krožišč, ki ne rešujejo problematike zastojev) s predlaganimi rešitvami težav okoliških cest in preostale transportne infrastrukture, odstranitev potrebe vinjete na relaciji Melje – Hoče.
 • Prenova dvorane Tabor in UŠC Leon Štuklja.
 • Ureditev sodobnega mestnega kopališča.
 • Ustanovitev poletne knjižnice na odprtem v mestnem parku.
 • Ključne zgradbe v mestu narediti dostopne vsem ljudem s posebnimi potrebami.
 • Z uspešnim črpanjem evropskih sredstev vlagati v mestno jedro (denimo Mariborska knjižnica) in v obnovo le-tega, ter zagotoviti pomoč lastnikom zgradb pri prenovah in s tem izboljšati celostno podobo mesta.
 • Podpora podjetnikom s ciljem oživitve mestnega jedra in sodelovanja kulturne in gostinske dejavnosti (primer Poštne ulice).
 • Prenova igrišč in površin za mlajše, ohranjanje in revitalizacija mestnega parka ter zelenih površin v samem centru mesta.
 • Ohranjanje in ojačanje blagovne znamke Pohorja s pravilnimi projektnimi vzpodbudami, ki bodo omogočile dejanski razvoj in dvig turizma.
 • Finančno vzpodbuditi delo prostovoljnih in mladinskih organizacij.
 • Rešitev stanovanjske in zaposlitvene problematike za mlade (občinska in državna stanovanja).
 • Z investicijami ustvarjati nove priložnosti za stabilne zaposlitve ter ustvariti ugodne pogoje za nove investitorje.

 Drugi del programa:

 • Izboljšanje komunikacije med MOM in občani.
 • Posodobitev javnega transporta.
 • Mestni park izkoristiti za čim več medgeneracijskih kulturnih dogodkov (primer Opera v mestnem parku, dogodki v času festivala Lent…).
 • Krepiti visokošolsko dejavnost in vključiti UM v nove projekte MOM.
 • Zip-line Piramida (Kalvarija).