Lista kandidatov za občinski svet Občine Ljutomer

9

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. MAKSIMILJAN GOŠNJAK (KANDIDAT ZA ŽUPANA)
 2. NINA ŽITEK
 3. BRANKO HRGA
 4. TJAŠA TARČA
 5. MATEJ PODGORELEC
 6. ALENKA ZIMA
 7. PRIMOŽ MUNDA
 8. NADA KOVAČIČ
 9. MIHA IVANUŠA

– VOLILNA ENOTA 2

 1. ANDREJ RUS
 2. SIMONA GRANTAŠA
 3. BOŠTJAN POGAČNIK
 4. BARBARA MAKOTER
 5. MARJAN CAROVIČ
 6. BRIGITA BOHINEC ZADRAVEC
 7. ANTON KOSI

– VOLILNA ENOTA 3

 1. BRANKO KOŠTI
 2. SANJA MLINARIČ
 3. FRANC HERIC
 4. DARJA HORVATIČ
 5. DAMJAN MARKOVIČ

PROGRAM LISTE KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET IN KANDIDATA ZA ŽUPANA STRANKE LISTA MARJANA ŠARCA ZA OBČINO LJUTOMER

Čas je, da za svojo občino Ljutomer storimo številne in prepotrebne korake – naprej. Kandidat za župana in lista Stranke LMŠ  se bomo zavzemal za:

 • transparentno in gospodarno vodenje ter upravljanje Občine Ljutomer za potrebe pozitivnega gospodarskega in družbenega razvoja;
 • investicijsko naravnan občinski proračun, za katerega je potrebno več sredstev pridobiti iz državnega proračuna in evropskih skladov;
 • realizacijo vizije razvoja Občine Ljutomer in Prlekije, s katero jima želim ponovno vrniti veljavo in mesto, ki jima pripada ter aktivno sodelovati –  projekte zasnovati in jih udejanjiti skupaj z ostalimi občinami;
 • vlaganje v projekte, ki prinašajo prebivalcem neposredno korist in izboljšavo življenjskega standarda;
 • razširitev poslovnih con za izboljšavo pogojev za spodbuditev gospodarstva, podjetništva obrtni in iskanje novih investitorjev;
 • hitrejši razvoj turizma, povezavo obstoječih dejavnikov in ponudnikov, povečanje prenočitvenih kapacitet, promocijo kulinarike in naših izvrstnih vin;
 • večje pristojnosti krajevnim skupnostim in povečati sredstva za njihovo delovanje, enako pa velja tudi za gasilska, športna in vsa ostala društva;
 • ureditev celotne infrastrukture (ceste, pločniki, razsvetljava, vodovod, kanalizacija) po vseh krajevnih skupnostih;
 • zasnovati projekte, ki so namenjeni izboljšanju pogojev za odraščanje in vzgojo naših najmlajših ter zagotoviti oskrbo starejšim v naši družbi;
 • za bolj prijazno in cenovno sprejemljivo najemniško stanovanjsko politiko za mlade;
 • bogatejši razvoj društvenih dejavnosti na vseh področjih, od kulture, športa do gasilskih društev, ki morajo za svoje poslanstvo biti tudi primerno nagrajeni;
 • za čimprejšnjo izvedbo projektov, ki so že leta obljubljeni, pa ostajajo neuresničeni: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer, Vrtec Ljutomer, Osnovna šola Cezanjevci, Vrtec Mala Nedelja, pokopališče v Ljutomeru;
 • pravičnost in enakopravnost vseh občank in občanov, sprejemanje in povezovanje ljudi različnih nazorov in prepričanj.

KS LJUTOMER

ureditev in ozelenitev Glavnega trga in oživitev mestnega jedra;

– nova glasbena šola Slavka Osterca;

– izgradnja prizidka k Vrtcu Ljutomer;

– obnova Doma kulture Ljutomer;

– ustanovitev Mladinskega kulturnega centra;

– ustanovitev organizacije za področje turizma, športa in izobraževanja odraslih;

– širitev  poslovno – industrijske cone;

– ureditev pokopališča, zasteklitev mrliške vežice in obnovitev parkirišča pri pokopališču;

– ureditev krožišča pri sodišču;

– izgradnja pločnika in javne razsvetljave ter obnova dotrajane ceste Sp. in Zg. Kamenščak;

– ureditev kolesarskih stez, ki morajo povezati mesto in vasi.

KS STROČJA VAS, PRESIKA, PODGRADJE, SLAMNJAK,  ILOVCI, NUNSKA GRABA, RINČATOVA GRABA

– izgradnja vodovoda in kanalizacije, obnova dotrajanih cest in ureditev pločnikov ter javna razsvetljava, krožišče pri kapeli Stročja vas, razširitev cestišča – pločnik proti vrtcu, gasilskemu domu in domu dementnih;

– izgradnja vodovoda in kanalizacije, obnova ceste in pločnika ter javna razsvetljava in asfaltiranje ceste proti Cvenu in navezava na cesto Mota – Razkrižje.

KS RADOSLAVCI

– asfaltiranje makadamskih cest, sanacija mostov, obnovitev dotrajanih cest.

KS CEZANJEVCI

– izgradnja nujno potrebne OŠ Cezanjevci, obnova cest ter kanalizacije.

KS MALA NEDELJA

– realizacija projekta obnovitve stare OŠ za varovana stanovanja za starejše, ureditev vaškega jedra, izgradnje pločnika in ceste od Male Nedelje do Bioterm Mala Nedelja;

– Vogričevci – ureditev odvodnjavanja in prenova celotnega cestišča do Bioterm Mala Nedelja.

KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

– poti ter javne razsvetljave, obnova zadružnega doma, ureditev pločnikov, kolesarskih poti in avtobusne postaje izven cestišča.

KS CVEN

– ureditev pločnika in kolesarske steze do Ljutomera, ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje  ceste Cven Pristava;

– obnova nasipa na Moti zaradi izlivanja reke Mure.

KS ŽELEZNE DVERI

– ureditev dotrajanih in manjkajočih cest ter kolesarke steze, postavitev košev in klopi. Ureditev vinske poti.

KS STARA CESTA

– prenova dotrajanih cest in izgradnja kanalizacije, kolesarske poti, ureditev problematike z odvodnjavanjem.