Lista kandidatov za mestni svet Občine Koper

15

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. Dragica VRKIČ KOZLAN
 2. Boštjan TITTL
 3. Ester KAPELJ
 4. Joso KNEZ
 5. Vijoleta CEROVŠEK
 6. Martin RITOŠA
 7. Darja KNEZ ATTISANI
 8. Edvard MARINŠEK
 9. Melisa AVDIČEVIĆ
 10. Edo ŠARUNIČ
 11. Jana TITTL
 12. Jure URBANC
 13. Višnja  KOCJANČIČ
 14. Franjo STRBAD
 15. Tiziana ŠARUNIČ
 16. Marino CARPENETTI
 17. Mira ARH
 18. Adis AVDIČEVIĆ
 19. Tanja NIJEMČEVIĆ
 20. Maja BARČOT

PROGRAMSKA IZHODIŠČA LISTE STRANKE LMŠ ZA MESTNI OBČINSKI SVET OBČINE KOPER

LMŠ Koper se je ob temeljiti proučitvi okolja, razmer, potreb, študij, raziskav in zmožnost v lokalnem okolju, osredotočila na določena področja, ki terjajo spremembe.

Strnili smo jih v pet sklopov, ki nam bodo vodilo pri uveljavitvi sprememb v dobrobit občanov in občank Mestne Občine Koper.

Od tu smo oblikovali 5 sklopov izhodišč in sicer:

 1. Participativni proračun, participacija, upravljanje mest
 2. Uvedba ambulant na primarni ravni “Seniorji 65+”
 3. Mobilna občinska enota
 4. Skrb za generacijo mladih dijakov in študentov
 5. Skrb za mlade družine

Poleg tega bomo v Stranki LMŠ v Koperu kot člani občinskega sveta konstruktivno sodelovali pri pripravi proračuna, kot temeljnega akta, v katerem so sredstva planirana po funkcionalni klasifikaciji. Tu pa je najpomembnejša vloga svetnikov in svetnic, da prispevajo k enakomernemu pokrivanju potreb vseh resorjev tako socialne varnosti, šolstva, zdravstva, varstva okolja in vse, za kar je občina dolžna financirati.