Lista kandidatov za občinski svet Občine Komenda

2

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. Roman Dobnikar
 2. Judita Kohek
 3. Goran Peršin
 4. Mojca Šraj
 5. Jurij Kern
 6. Agata Zupin
 7. Zdenko Kern
 8. Nataša Avbelj
 9. Primož Tabernik

 – VOLILNA ENOTA 2

 1. Lucija Miklič Cvek
 2. Miha Božiček
 3. Vilma Cibašek
 4. Marko Krumpestar
 5. Živa Praprotnik

Občina Komenda (VE1 in VE2, skupaj 14 kandidatov, 14 točk programa).

Zavzemali se bomo za:

 1. urejena igrišča za varno druženje otrok, staršev ter urejeni kotički za počitek starih staršev
 2. ureditev centra Komenda ter pospešitev ureditve glavnega križišča v Mostah
 3. ureditev centralnega športno rekreativnega središča
 4. več varnih sprehajalnih in kolesarskih poti
 5. dom za starejše občane in skrb za medgeneracijsko sobivanje
 6. športno dvorano v Mostah ter novejši vrtec za vse otroke v Komendi
 7. ureditev protipoplavnih zaščit (zadrževalnik) v severnem delu občine
 8. ureditev problematike ravnanja (odlaganje, predelava, shranjevanje in odvoz) s smetmi ter skrb za pitno čisto vodo
 9. enakomeren razvoj vseh vasi in poti v občini
 10. nadaljevanje razvoja sejemske dejavnosti v naši občini
 11. boljše pogoje za lokalne podjetnike, obrtnike ter kmete v naših krajih
 12. obnovo Kulturne dvorane ter ji dodali vsebino (igre, predstave, pevski zbori, filmi, nedeljske matineje za družinska druženja)
 13. več pazljivosti in načrtovanja pri gradnji cest in infrastrukture
 14. skrb za čisto okolje, za prijetno bivalno okolje ter za večjo turistično prepoznavnost naše lepe občine Komenda