Lista kandidatov za občinski svet Občine Kamnik

1

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. Igor Žavbi (KANDIDAT ZA ŽUPANA)
 2. Ančka Podbevšek
 3. Gašper Baloh
 4. Marta Mestek
 5. Jože Arko
 6. Tatjana Cevec Drolc

– VOLILNA ENOTA 2  

 1. Žan Potočnik
 2. Karla Urh
 3. Valentin Zabavnik
 4. Alja Perhoč
 5. Mateja Gradišek
 6. Damjan Zlatnar

– VOLILNA ENOTA 3  

 1. Marko Šarec
 2. Nives Matjan
 3. Vido Repanšek
 4. Lara Jemec
 5. Matija Podržaj
 6. Vanda Levar
 7. Cvetko Emeršič

– VOLILNA ENOTA 4

 1. mag. Urban Bergant
 2. Alenka Jevšnik
 3. Božidar Pilej
 4. Marija Končnik
 5. Marjan Tušak
 6. Lejla Galić
 7. Jure Grkman
 8. Nada Spruk
 9. Rudolf Bič
 10. Žan Planinc

GLAVNE TOČKE PROGRAMA LISTE KANDIDATOV STRANKE LMŠ ZA OBČINO KAMNIK:

 • Aktiven in celovit pristop k reševanju problematike preko 400 kilometrov cest
 • Izvedba poslovne cone Titan – Svit
 • Nadaljevanje z izgradnjo peš poti in kolesarskih stez
 • Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta in športnega igrišča
 • Ureditev Podružnične osnovne šole Vranja Peč in Podružnične osnovne šole Gozd
 • Izvedba in dopolnjevanje Strategije razvoja turizma v Občini Kamnik
 • Umestitev GRS Kamnik
 • Nadaljevanje s spodbujanjem ohranjanjem in razvojem kmetijstva ter samooskrbe
 • Izvedba Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije ter izvajanje sprejete Celostne prometne strategije Kamnika
 • Izdelava digitalizacije šolskih poti
 • Ureditev prostorske problematike na območju Kemijske industrije Kamnik
 • Dokončanje obnove Starega gradu
 • Ustanovitev Centra regijskega parka
 • Nadgraditev že prejetih certifikatov, kot so mladim prijazna občina, branju prijazna občina, zlati kamen, pred nevarnimi nesrečami varna občina, …
 • Nadaljevanje z brezplačnimi obroki za socialno ogrožene osebe

Več si lahko preberete tukaj.