Lista kandidatov za občinski svet Občine Jesenice

7

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. MIHA REZAR
 2. PETRA SMOLEJ

– VOLILNA ENOTA 2

 1. dr. ADIS MEDIĆ
 2. MELISA HATIĆ
 3. MARIO PETROVIĆ
 4. SABINA HAFIZOVIĆ
 5. MARKO KEPIC
 6. KRISTA TROBEC
 7. BOGDAN ČUFER

– VOLILNA ENOTA 3

 1. mag. ALMIN GORINJAC
 2. NATAŠA JOVIČIĆ
 3. ROK KALAN
 4. FATIMA GALIJAŠEVIĆ
 5. MARJAN ZORKO
 6. POLONA HRIBAR
 7. NEJC RAVNIKAR

– VOLILNA ENOTA 4

 1. GREGOR ČOP
 2. MIRJAM NOČ
 3. JANKO PIRC (KANDIDAT ZA ŽUPANA)
 4. URŠKA BRGLEZ NOČ
 5. EDITA GORINJAC
 6. KLEMEN NOČ
 7. MONIKA KOŠIR
 8. ŽIGA KEPIC

Program Liste Stranka LMŠ Jesenice

1. Urgentno reševanje smradu z Male Mežaklje in nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli,

2. spodbujanje gospodarskega in kmetijskega sektorja,

3. zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj mladinskih organizacij,

4. ureditev problematike parkiranja,

5. reševanje stanovanjske problematike mladih in starejših občanov,

6. ureditev nove sodobne knjižnice,

7. posodobitev in nadgradnja Športno-rekreacijskega centra Podmežakla,

8. povezovanje kolesarskih cest skozi Zgornjesavsko dolino,

9. spodbujanje razvoja in integracije turizma,

10. fleksibilnost občinske uprave,

11. večje financiranje športa in kulture ter nevladnih organizacij,

12. participativno sestavljanje občinskega proračuna.