Svetniška skupina občinskega sveta Občine Jesenice

Stranka LMŠ

Gregor ČOP

Stranka LMŠ

dr. Adis MEDIĆ

Stranka LMŠ

mag. Almin GORJANC

Stranka LMŠ

Miha REZAR

Program Liste Stranka LMŠ Jesenice

1. Urgentno reševanje smradu z Male Mežaklje in nadaljevanje sanacije plazu na Koroški Beli,

2. spodbujanje gospodarskega in kmetijskega sektorja,

3. zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje in razvoj mladinskih organizacij,

4. ureditev problematike parkiranja,

5. reševanje stanovanjske problematike mladih in starejših občanov,

6. ureditev nove sodobne knjižnice,

7. posodobitev in nadgradnja Športno-rekreacijskega centra Podmežakla,

8. povezovanje kolesarskih cest skozi Zgornjesavsko dolino,

9. spodbujanje razvoja in integracije turizma,

10. fleksibilnost občinske uprave,

11. večje financiranje športa in kulture ter nevladnih organizacij,

12. participativno sestavljanje občinskega proračuna.