Lista kandidatov za občinski svet Občine Izola

16

 – VOLILNA ENOTA 1

 1. IVAN MARC
 2. URŠKA JERMAN
 3. DARKO FILIPUT
 4. IRENA ANIĆ

Program Liste kandidatov Stranke LMŠ za občinski svet Občine Izola

Gospodarstvo

 • Ureditev pogojev za zagon podjetništva in obrtništva;
 • intenzivno črpanje kohezijskih sredstev za namene tehnološkega razvoja in turističnih produktov;
 • optimizacija in racionalizacija na vseh nivojih upravljanja;
 • nujna izpeljava zaostalih infrastrukturnih projektov z vključitvijo ustreznih ministrstev.

Infrastruktura, okolje in prostor

 • Ureditev stanovanjske politike;
 • izvedba projekta že vrsto let nedokončane promenade, saniranje vodotokov in kanalizacijskih cevi za preprečevanje poplave;
 • ureditev ustrezne parkirne politike v mestu;
 • skrb za čisto okolje in čisto morje.

Sociala in izobraževanje

 • Ureditev ustrezne politike za pomoč starejšim in invalidom;
 • pomoč mladim družinam pri ureditvi stanovanjskega problema;
 • zagotoviti izobraževanje in pomoč mladim, ki niso dokončali osnovne šole.

Kmetijstvo, kultura in šport

 • Spodbujanje doma pridelane hrane na ekološki način;
 • povečanje števila kulturnih in športni prireditev;
 • podaljšanje časa obratovanja lokalov v času turistične sezone in podaljšanje časa za prireditve;
 • povečanje sredstev za šport in obnovo dotrajanih športnih objektov.

Kandidati Stranke LMŠ za občinske svetnike Občine Izola obljubljamo predvsem trdo delo.

Želimo, znamo in zmoremo.

Srečno Izola, Naprej Izola!