Lista kandidatov za občinski svet Občine Domžale

12

– VOLILNA ENOTA 1  

 1. Urška Kabaj Pleterski
 2. Branko Heferle
 3. Mira Savnik
 4. Frančišek Ravnikar
 5. Justina Koprivšek
 6. Boštjan Mišić
 7. Jasna Plestenjak
 8. Sandi Borec
 9. Marija Zupančič
 10. Simon Šmigoc
 11. Saša Klobučar
 12. Mark Prelovšek
 13. Andreja Zabret
 14. Žiga Voler
 15. Sonja Kabaj
 16. Miran Horvat
 17. Maja Dekleva
 18. Anton Savnik
 19. Aleš Stopar
 20. Tina Heferle
 21. Davorin Joger
 22. Bojan Majhenič
 23. Branko Kralj
Zavzemali se bomo za občino s posluhom za vse občane, ki spodbuja pozitivno razmišljanje. Predvsem bomo delali na izvedljivih realnih projektih za boljše delovanje našega mesta.
 • Zavzemali se bomo za ljudem varno občino
 • Zavzemali se bomo za izboljšanje učinkovitosti občinske uprave; občina mora biti servis občanom
 • Zavzemali se bomo za aktivno delo pri pridobivanju evropskih sredstev 
 • Zavzemali se bomo za učinkovito skrb za mlade in upokojence
 • Zavzemali se bomo za sprejem etičnega kodeksa za člane občinskega sveta