Tiskovna konferenca ob predstavitvi kandidatne liste Stranke Lista Marjana Šarca za mestni svet Mestne občine Ljubljana

Danes, 14. 11. 2018 je v prostorih stranke Lista Marjana Šarca na Beethovnovi ulici 2 v Ljubljani, potekala tiskovna konferenca ob predstavitvi kandidatne liste stranke LMŠ za Mestni svet Mestne občine Ljubljana, ki sta se je poleg kandidatov stranke v znak podpore udeležila tudi Minister za javno upravo RS, g. Rudi Medved in poslanka Državnega zbora RS, ga. Andreja Zabret.

Po uvodnem nagovoru ge. Katje Damij, nosilke liste v Ljubljani, je besedo prevzel minister Rudi Medved, ki je najprej čestital ljubljanskim članom za kandidaturo v tako kratkem času, saj LMŠ pri državnozborskih volitvah še ni imela ustanovljenih občinskih odborov. V Ljubljani je vseeno nastala lista, ki je strokovna, zavzeta in gleda naprej. »Tudi v Ljubljani se je očitno ohranila energija iz časov volitev za Državni zbor in prepričan sem, da bomo tudi tokrat uspešni kot takrat.« Poudaril je, da je Ljubljana za stranko LMŠ še posebej pomembna, saj gre za glavno mesto, ki ima drugačen status od ostalih občin ter drugačen odnos do države. Mesto Ljubljana ima namreč določene posebne obveznosti kot prestolnica in država ima določene obveznosti do Ljubljane kot glavnega mesta na točkah, kjer se dotikata država in mesto. Minister Medved je ob tem povedal: »Prepričan sem, da na to lahko dobro vpliva tudi Lista Marjana Šarca. Upamo na dober rezultat v Ljubljani in ne skrivamo optimizma glede sooblikovanja politike v Ljubljani v prihodnjem mandatu, kar si seveda želimo tudi za druge kandidatne liste LMŠ po Sloveniji. Navsezadnje z Listo Marjana Šarca ni težko skleniti koalicije, seveda če gre pri temu za dobronamernost s ciljem razvoja posameznega okolja. Verjamem, da bomo prišli v občinske svete; pripravljeni smo sodelovati in sklepati zavezništva, a takšna, kjer bo mogoče uveljavljati naše temeljne programske točke, ki so znane in se bistveno ne spreminjajo. Delovati znamo tako na državni kot na lokalni ravni, saj je stranka LMŠ izšla iz lokalnega okolja in ima za to potrebne izkušnje.«

Minister Medved je omenil, da tudi sam izhaja iz podobnih okvirjev, saj bil direktor občinske uprave v Zagorju ob Savi. »V prejšnjih časih se je premalo slišalo o lokalnih skupnostih, oziroma skoraj nihče jim ni prisluhnil. Odkar stranka LMŠ vodi Vlado Republike Slovenije se nenehno poudarja nujnost dialoga z lokalnimi skupnostmi. Med mnogimi rezultati takšne politike je tudi izjemno pomemben dogovor z vsemi tremi reprezentativnimi združenji občin o povprečninami za leto 2019. Ta dogovor tudi Ljubljani prinaša višjo povprečnino. Še posebej pa je pomembno to, da smo se znotraj tega sporazuma zavezali tako Vlada RS kot tudi vse občine, da začnemo dialog o vseh odprtih problemih, ki bremenijo občine, takoj po zaključenih lokalnih volitvah.«

Minister Rudi Medved je na koncu spet izrazil podporo kandidatom stranke LMŠ za Mestni svet in zaželel mnogo uspeha na lokalnih volitvah: »Upam na dober rezultat za stranko, saj je ta pozitivno naravnana, pripravljena na trdo delo, strokovno sodelovanje z drugimi in upam, da bodo to volivci prepoznali.«

Besedo so potem predali poslanki DZ Andreji Zabret, ki je bila kot poslanka izvoljena ravno v Ljubljani, Šiška. »Tudi jaz bi čestitala vsem kandidatkam in kandidatom stranke Lista Marjana Šarca za pogum. Kot kandidatka za DZ na državnozborski volitvah letos sem bila izbrana kot poslanka in naš slogan je bil »Človek, skupnost, država«. Tega se v Listi Marjana Šarca zelo zavedamo in mislimo resno. Zato sem tudi kot poslanka vez med lokalno skupnostjo in državo Ob temu je še povedala, da je po predhodnem dogovoru na voljo v svoji poslanski pisarni na Beethovnovi ulici 2 v Ljubljani, tako Ljubljančankam in Ljubljančanom, kot tudi državljankam in državljanom za različna vprašanja in pogovore.

Poslanka Zabret je nadaljevala: »Navezala pa bi se še na besede predsednika stranke LMŠ g. Marjana Šarca, ki je v nagovoru volivcem na vprašanje koga voliti odgovoril, da naj volimo tistega, za katerega vemo, da pozna lokalne težave in bo vedel, kako te težave reševati. Predvsem je pomembno, da jih bo reševal z vztrajnostjo, poštenjem in trdim delom. Prepričana sem, da so vsi kandidatke in kandidati stranke LMŠ za mestne svetnike MOL pravi kandidati. Vidim da so se v lokalne volitve podali odločno, z veseljem do dela in srčnostjo ter pripravljeni za delo v dobro vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.«

Nosilka liste stranke LMŠ za Ljubljano ga. Katja Damij je na koncu tiskovne konference poudarila, da je stranka Lista Marjana Šarca progresivno operativna stranka s fokusom na implementacijo: »Potrudili smo se pridobiti kandidate, ki so resni in kompetentni ljudje. Uspeli smo pritegniti več strokovnjakov, takšnih, ki želijo in znajo delati. Zavedamo se, da pogosto ni hitrih rešitev in želimo biti aktivni, konstruktivni, proaktivni v mestnem svetu, da bi reševali težave Ljubljančank in Ljubljančanov.« Hkrati je vse pozvala, da naj vplivajo na svoje okolje, s tem ko se udeležijo volitev, saj so te izjemno pomembne za prihodnost mesta. Le z višjo volilno udeležbo dobimo prave rezultate. 

Na koncu bi izpostavili ključne točke programa liste stranke LMŠ za MOL, saj se bomo poleg transparentnosti porabe finančnih sredstev in delovanja nasploh, ki je naše osnovno vodilo, prizadevali za sorazmeren razvoj celotne Ljubljane in večjo vlogo četrtnih skupnosti pri oblikovanju proračuna in odločanju. Velik poudarek bomo namenjali športu za vse generacije, gradnji novih neprofitnih stanovanj, razširitvi zdravstvenih domov, urejanju prometne ter gospodarske infrastrukture, spodbujali različne oblike medgeneracijskega sodelovanja na vseh področjih itd. Z aktivnim sodelovanjem in povezovanjem bomo predstavljali most med lokalno skupnostjo in najvišjimi državnimi organi, da se doseže nadaljnji razvoj mesta Ljubljana. Katja Damij se je vsem zahvalila za prisotnost in pozvala naj se udeležimo lokalnih volitev.