Strpnost se uresničuje z dejanji

»Strpnost ne pomeni, da smo tiho, da smo uslužni, pomeni pa poslušati drugega in priznati napako. Stopiti korak nazaj. Naša družba mora biti družba strpnosti. Zavedam se, da je težko doseči neko zlato sredino, ker eni poudarjajo strpnost v eno smer, spet drugi v drugo smer, a srednja meja mora obstajati. To se mi zdi bistveno. Strpni moramo biti do večine stvari, razen do nestrpnosti. Čas, v katerem živimo, je dinamičen, problematičen. Zavedati se moramo, da na silo ne bomo storili nič, potrebno je ozavestiti ljudi in strpnost uresničiti z dejanji«, je ob 16. novembru, mednarodnem dnevu strpnosti poudaril predsednik Vlade RS Marjan Šarec. 

Strpnost ima nešteto pojavnih oblik, vedno pa se začne pri posamezniku in okolju, v katerem živi in deluje. To mora biti tudi že del vzgoje od najmlajše dobe, zato imajo pri oblikovanju strpne družbe veliko vlogo in odgovornost tudi starši in izobraževalni procesi.

Aktivno izkazovanje se ne kaže v tem, da smo do nečesa popustljivi, temveč da aktivno začnemo pri sebi. Za domačimi stenami, v vrsti v trgovini, na avtobusu, v odnosu do sodelavcev, starejših, do drugačnih, ko prisluhnemo drugače mislečim, ko ne obsojamo vse povprek, ko se pri oblikovanju stališč dobro pozanimamo o različnih plateh zgodbe.

UNESCO je strpnost v Deklaraciji o načelih strpnosti opredelil kot spoštovanje, sprejemanje in priznavanje bogate raznolikosti naših svetovnih kultur, naših oblik izražanja in načinov biti človek. Za slovenski prevod je pred leti poskrbel Izobraževalni center Eksena in lahko se več kot strinjamo s prvim členom, da je strpnost vrlina, ki omogoča mir in prispeva k nadomestitvi kulture vojne s kulturo miru.

Predsednik vlade je v svojih javnih nastopih večkrat izpostavil, da bo vlada neomajno obsojala zapise ter dejanja vseh, ki bodo spodbujali nestrpnost in netili sovraštvo. Do takšnih dejanj in razmišljanj bomo vedno izkazovali odklonilno držo. Delovanje vlade bo še naprej temeljilo na spoštovanju vseh družbenih skupin in vseh narodov ter na spoštovanju in enakopravni obravnavi ne glede na spolno ali versko pripadnost.